SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
omvänd [åm`-] adjektiv omvänt om|­vändsom förhåller sig på mot­satt sätt i förhållande till den före­teelse som fram­går av samman­hanget admin.när kvinnor förtrycker män talar somliga om omvänd diskrimineringofta i adverbiell an­vändninghan hyllar devisen ”Tänk globalt, handla lokalt” och omvänt: ”Tänk lokalt, handla globalt”omvänd ordföljdseordföljd sedan 1810Uttrycket omvänd rasism används ibland oegentligt. Rasism har historiskt sett mycket ofta handlat om vita människors nedvärdering och förtryck av icke-vita. Men i de mer sällsynta fallen av icke-vitas nedvärdering av vita är det självfallet också fråga om rasism, inte omvänd rasism.   Uttrycket omvänd rasism bör i stället innebära vissa folkgruppers (fördomsfulla) upp- och övervärdering av andra folkgrupper. Ett exempel på omvänd rasism (som givetvis är mycket mer sympatisk än rasism) är föreställningen att judar är intelligentare än alla andra folkslag.