SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
operation [-∫o´n] substantiv ~en ~er op·er·at·ion·en1av­gränsad handling med bestämt syfte och ofta inne­hållande flera del­moment komm.JFRcohyponymföretag 2cohyponymåtgärdcohyponymkampanj operationsfältoperation dörr­knackningspec.ut­förande av matematisk beräkning räkneoperationsedan 1621av lat. opera´tio ’verksamhet’; till operera; jfr kooperation 2kirurgiskt in­grepp med skärande instrument vanligen för medicinsk behandling men ibl. äv. för diagnostisering med.JFRcohyponymkirurgi operationsbordoperationssalmagsårsoperationen akut operationen komplicerad operationen lyckad operationgenom­gå en svår operationpatienten av­led i väntan på operationoperation (av ngn/ngt)sedan 16743åt­gärd som före­tas av själv­ständigt trupp­förband t.ex. om förflyttning, gruppering och (mindre) strid mil.avvärjningsoperationmilitära operationer mot gerillanhan ledde operationerna från en jeep på markensedan 1757