SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
operera bort [bårt´] verb opererade opererat op·er·er·arav­lägsna (organ) genom kirurgisk operation med.operera bort blind­tarmenoperera bort en tumöräv. (om patienten)låta av­lägsna (organ) genom kirurgisk operation han har opererat bort sin blind­tarmoperera bort ngtsedan 1905Subst.:vbid1-888507bortopererande, vbid2-888507bortoperering; vbid3-888507bortoperation