SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
opte´ra verb ~de ~t opt·er·arut­nyttja före­liggande möjlighet att välja mellan o­lika handlings­alternativ e.d. ekon.jur.spec. om in­vånare i (nyligen) erövrat land­områdevälja som med­borgarskap optera för ngtsedan 1789av lat. opta´re ’välja’; jfr adoptera, option Subst.:vbid1-269926opterande, vbid2-269926optering; option