SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ordningspolis [å`rd-] substantiv ~en ~er ordn·ings|­pol·is·enav­delning in­om polisen med upp­gift att upprätt­hålla all­män ordning och över­vaka ordnings­bestämmelser informell beteckningadmin.samh.äv. om en­skild polis­mansedan 1842