SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`redig adjektiv ~t o|­red·igsom saknar tanke­skärpa särsk. så som det av­slöjas i talet admin.psykol.vittnes­målen var orediga och motsägelse­fullaäv.rörig en oredig massa av vissna löv och av­brutna kvistarsedan 1743