SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`regelmässig adjektiv ~t o|­regel·mäss·igsom inte följer några regler för före­komst e.d. admin.tid.JFRcohyponymoregelbunden spec.som åter­kommer med o­jämna mellan­rum deras kyrko­besök var ganska oregelmässigaspec. äv.o­jämnt fördelad regnet flödade i ett oregelmässigt mönster över fönster­rutansedan 1808