SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
paketering [-kete´riŋ] substantiv ~en ~ar paket·er·ing·endet att paketera hush.samh.paketeringsmaskinäv. om resultatet, särsk. med tanke på om­slagetpaketeringen var för klenäv. om mot­svarande lokalhan är på paketeringenpaketering (av ngt) (i ngt)sedan 1921