SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1parlan´do substantiv ~t ~n parl·ando·nasång­sätt som på­minner om snabbt tal musiksedan 1864av ita. parlando med samma betydelse, till parlare ’tala’
2parlan´do adverb parl·andopå ett sätt som på­minner om snabbt tal i fråga om sång musiksedan 1880