SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
parti´ substantiv ~et ~er parti·et1(naturligt) av­gränsad del av yta el. tre­dimensionellt före­mål (ofta kropp) Nollaltarpartimellanpartiskogspartiskulderpartide ljusare partierna av bildendet främre partiet av kyrkannedre partiet av bålenäv. om del av abstrakt före­teelseett spännande parti av berättelsenspec. mus.(opera)roll eller stämma körpartisångpartigrevens parti i Figaros bröllopett parti (av ngt)sedan 1753jfr fornsv. parti ’an­hang; hop; folk’; av fra. partie och parti med samma betydelse, till äldre fra. partir ’dela’; till lat. par´s ’del’; jfr part, partisk, partitur 2(större) mängd av viss vara utstr.JFRcohyponym2minut ett parti kaffeaffären har just fått in ett stort parti skjortorett parti (ngt), ett parti (med ngt)i parti och minut1genom gross­handel och detalj­handelde handlar i parti och minut 2i stor, o­sorterad mängdunder en period till­sattes och av­gick chefer i parti och minut sedan 16813(större) samman­slutning som före­träder och arbetar för en viss upp­sättning politiska å­sikter admin.pol.JFRcohyponymintresseorganisation partikongresspartiledareoppositionspartiriksdagspartide politiska partiernade borgerliga och de socialistiska partiernahan har gått in i partiethon har lämnat partietde har gått ur partietpartiet gick fram­åt vid valetibl. med särsk. hän­syftning på helt dominerande el. stats­bärande samman­slutning av detta slag, särsk. kommunist­partihan gick in i partiet för att göra karriäri de öst­europeiska kommunist­länderna var partiet viktigare än regeringenurspr. om mer informell samman­slutning med in­riktning på att stödja vissa intressen e.d.hovpartiet intrigerade för att ut­vidga kunga­maktenta parti för ngn/ngtel. ta ngns/ngts partistödja ngn/ngtlandets mass­medier har an­klagats för att ta parti för rebellerna sedan 17714av­slutad om­gång eller match i vissa spel (sällan dock eg. sporter) spel.sport.pokerpartiremipartischackpartiett parti schackett parti bridgeett parti biljardett parti (ngt) (med/mot ngn), ett parti (ngt) (mellan ngra)sedan 17895vanligen i sammansättn. ut­färd ibl. i bestämt syfte sociol.jaktpartislädpartiäv. med tanke på del­tagarnasedan 16786i vissa ut­tryck person att gifta sig med ofta med tanke på veder­börandes ekonomiska ställning släkt.yrk.hon är ett gott partiäv.äktenskap han gjorde ett gott parti när han gifte sig med fabrikörens dottersedan 1703