SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
paten´t substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en pat·ent·eterkänd ensam­rätt att ut­nyttja en upp­finning i Sverige beviljad av Patent- och registrerings­verket samh.JFRcohyponymupphovsrätt patentansökningpatentskyddadsöka patenthon skyndade sig att ta patent på upp­finningenäv. ut­vidgatensam­rätt inget parti kan ha patent på yttrande­frihetenäv. bildligtspecialitet snabba bilar var hans patent(ta) patent (på ngt)sedan 1822via ty. av fra. patente med samma betydelse, till lettre patente ’öppet brev; officiell skrivelse’; till lat. pate´re ’vara öppen’; jfr famn