SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
patri´s substantiv ~en ~er patr·is·enstämpel eller myntstamp med bilden spegel­vänd i upp­höjd relief förr anv. som under­lag för prägling i en matris bok.JFRcohyponymmatris 1 sedan 1820bildn. till lat. pat´er ’fader’; jfr matris