SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
PCB [pesebe´långa e:n] substantivisk förkortning ~:n ett farligt miljö­gift kem.en larm­rapport om förhöjda halter av PCB och tung­metaller hos häckande fåglarsedan 1977kortord av eng. polychlorinated biphenyl ’polyklorerat bifenyl’