SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pedagogisk [-gå´g-] adjektiv ~t peda·gog·isk1som har att göra med (metoder för) upp­fostran och under­visning admin.af.pedag.JFRcohyponymdidaktisk 1 pedagogisk förnyelsemoderna pedagogiska principerpedagogisk och administrativ personalsedan 17942som har fallenhet för att förklara och lära ut fakta och samman­hang admin.pedag.en mycket pedagogisk lärareäv. om handling o.d.hans lätt­fattliga och pedagogiska fram­ställningsedan 1875