SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
permission [-∫o´n] substantiv ~en ~er per·miss·ion·enkortare ledighet från tjänst som normalt kräver vistelse i an­slutning till arbets­platsen dygnet runt med.mil.samh.permissionsförbudpermissionssedelnattpermissionsjukpermissionsöka permissionbeviljas permissionhan är värn­pliktig men fick permission för matchenhan är hemma på permissionäv. ngt ut­vidgaträtt att till­fälligt lämna plats där man normalt måste vistas dygnet runt få permission från an­staltenmånga patienter får permission över julenäv. om mot­svarande tids­periodhan rymde under en o­bevakad permissioni en sammansättn. äv. om o­tillåten ledighetbondpermission(på) permission (från ngt)beledsagad permissionpermission (från fängelse) med vaktmannen rymde under en beledsagad permission sedan 1692av lat. permiss´io ’med­givande’; till permittera; jfr demission