SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
perso`nregister substantiv personregistret, plur. ~, best. plur. personregistren pers·on|­reg·istr·etregister över alla personer som före­kommer i ngt samman­hang samh.ett värde­fullt personregister längst bak i bokenspec. om register som upp­rättats av myndighet, ofta med tanke på konsekvenser för den en­skildes integritetalla besöks­förbud an­tecknas i polisens personregisterbanken polis­anmäldes för att ha upp­rättat ett o­lagligt personregistersedan 1903