SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
perspekti´visk adjektiv ~t per·spekt·iv·isksom har att göra med perspektiv af.konstvet.perspektiviska effekterperspektiviskt förminskade gestalter (adv.)sedan 1740