SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
perverte´ra verb ~de ~t per·vert·er·arvanligen perf. part. ge en in­riktning som på ett sjukligt sätt av­viker från det normala och sunda psykol.hans drift­liv perverteradesen perverterad önskan att åstad­komma lidandepervertera ngn/ngtsedan 1716av lat. perver´tere ’vända upp och ned; förvända; fördärva’; jfr pervers Subst.:vbid1-278829perverterande, vbid2-278829pervertering