SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pfennig [pfen´] substantiv ~en, plur. ~, best. plur. ~en pfenn·ig·enden mindre mynt­enheten i Tysk­land (1/100 mark) före in­förandet av euron histor.numism.sedan 1666av ty. Pfennig med samma betydelse; jfr penning