SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1plan substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en plan·et1större, helt jämn yta utan böjningar och krökningar så att alla räta linjer som förbinder två punkter på ytan helt ligger i den arkit.mat.rum.plangeometriplanet är den två­dimensionella mot­svarigheten till den räta linjenexperiment med lutande plan i fysikenofta spec. om plan med viss konstant höjdnivå, särsk. om vånings­planplanskildmarkplanetta rull­trappan upp till plan 2en gatu­korsning i flera planäv. om tänkt yta av detta slaghus­gavlarna ligger i samma planäv. bildligt om nivå av andligt el. intellektuellt slagpå ett ytligt plan har han rätt, men ...hon försökte föra upp debatten till ett högre plandiskussionen låg mest på det känslomässiga planetman kan tala om förståelse på flera planpå det sluttande planeti moralisk utförs­backeden som fram­för en an­klagelse ska styrka dess sannings­halt, annars befinner vi oss på det sluttande planet sedan 1748se 2plan 3 2flyg­plan flygtekn.jetplanöverljudsplanett chartrat planett en­motorigt planplanet lyfteplanet landadeplanet störtadeta ett senare plansedan 1910urspr. samma ord som 1plan 1 (om flyg­planets bär­plan, vingar)
2plan substantiv ~en ~er plan·en1(samman­ställning av) förut­sedd kedja av handlingar som till­sammans av­ses leda till upp­nåendet av ngt mål komm.planenligplanläggninganfallsplanfemårsplanfälttågsplanrationaliseringsplanen stor­stilad planen långt­gående planen lång­siktig planen detaljerad planen noga genom­tänkt plangöra upp en plansätta planen i verketplanen gick i låsskrin­lägga planenplanen gick ut på att erövra hamnen och där­efter in­vänta förstärkningaräv. försvagatav­sikt välva stora planerman har planer på att bygga omvad har ni för planer för morgon­dagen?en plan (för ngt/att+V), planer (på ngt/att+V)plan Breserv­planom han inte lyckas bli handbollsproffs är plan B att ut­bilda sig till arkitekt vittflygande planer(allt­för) djärva planerhans vitt­flygande planer och vilda penning­begär har orsakat mycket ont sedan 1720ut­veckling av 2plan 3 2(över­skådlig och i vissa av­seenden förenklad) bild av ngt om­råde, ngn byggnad e.d.; ofta mer el. mindre kartliknande arkit.bok.de försökte orientera sig på planen över köp­centreten plan (över ngt)sedan 18743jämnt, regel­bundet, av­gränsat om­råde som inte (nämn­värt) lutar och vanligen är av­sett för ngn spec. aktivitet, ofta idrotts­utövning sport.planhalvafotbollsplanhandbollsplanidrottsplanbäst på plan var mål­vaktenbarnen lekte på planen fram­för husetibl. bildligtdet är många som ska del­ta i debatten, och först på plan är NNsedan 1430–50Konung Alexanderfornsv. plan; via lågty. av lat. pla´num ’jämn yta; slätt’; identiskt med 1plan 1
3plan adjektiv ~t som är helt jämn och slät och saknar böjningar och krökningar om yta mat.rum.JFRcohyponymjämn 1 planslipningis­ytan var all­deles planbords­skivan var inte helt planibl. äv.våg­rät golvet var inte riktigt plant så kulan började rullasedan 1679av lat. pla´nus ’slät, jämn’; jfr esplanad, 1planta