SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
plats substantiv ~en ~er plats·en1om­råde med välbestämt läge och begränsad om­fattning ibl. mer el. mindre tänkt som en punkt rum.JFRcohyponymställe 1cohyponymposition 1 förvaringsplatshållplatsidrottsplatsparkeringsplatsutsiktsplatsall­män platsoffentlig platsde hittade en skyddad plats på strandende bestämde tid och plats för ett möteofta om brotts­plats el. olycks­platstre bilar var in­blandade i o­lyckan och två av­vek snabbt från platsenpolisen hade än­nu inte kommit till platsen för brottetspec. om ortexotiska platser som Casablancaspec. äv. om bestämt, av­gränsat ut­rymme att stå el. sitta på under färd, före­ställning m.m.platsbiljettsittplatsståplatsen ledig platshålla platsreservera platsta platsvi måste bereda plats för heders­gästenlokalen var fylld till sista platsdet fanns några platser kvar på första radenäv. i ut­tryck för före­komst e.d. på (för till­fället) rätt ställelägga pussel­bitarna på platshan fanns på plats i god tidäv. mer abstraktdaghemsplatsgymnasieplatshitta sin rätta plats i livetha en fram­skjuten plats i sam­hälletplatsen (för ngt)alla bitar faller på platsse1bit 1 en plats i solenen fram­trädande platsefter flera mot­gångar har han med sin senaste film­roll åter­tagit en plats i solen Plats!kommando till hund för att få den att stå stillsätta ngn på platsför­ödmjuka eller platta till ngnhon skulle gärna vilja sätta honom på plats efter­som han är så kaxig vara på sin platsvara på­kallad och lämpligen ur­säkt skulle vara på sin plats efter hans klumpiga ut­talande veta sin platsacceptera sin (blygsamma) sociala positionett gammalt bruks­samhälle där var och en visste sin plats sedan 1430–50Fem Mose böckerfornsv. platz; via ty., fra. av lat. plat´ea ’gata; gård’; av grek. platei´a ’bred väg; gata’, till platys´ ’platt; bred’; jfr malplacerad, piazza, platan 2(till­räckligt) ut­rymme o­avsett läge rum.JFRcohyponym1rum 2 platsbristdet var gott om plats i kyrkanboken fick inte plats i väskanpianot tog för stor platsett hus med plats för sex personerlämna plats för eventuella tilläggäv. bildligt, ibl. med bi­betydelse av till­fälle e.d.det fanns ingen plats för kärlek i hans livnu är det plats för skrattplats (för ngn/ngt)sedan 15433an­ställning arb.platsannonschefsplatsreträttplatslediga platservakanta platserny­anmälda platsersöka platssedan 16364placering i rang­ordning spec. vid idrotts­tävling spel.sport.förstaplatsjumboplatspallplatshan kom på tredje platsmålet är en plats bland de sex främstaspec. äv. vid val o.d.hon placerades på valbar plats på listanspela på plats(satsa pengar genom att) tippa placering för vissa hästari st. f. att bara tippa vinnarhästarsedan 1893