SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pone´ra verb ~de ~t pon·er·arförut­sätta som ett faktum för ngt resonemangs skull komm.JFRcohyponymanta 3 ponera att hon inte kommer ― vad gör vi då?ponera ngt/SATSsedan 1664av lat. po´nere med samma betydelse, urspr. ’sätta; ställa; lägga’; jfr deponera, imponera m.fl., position, post Subst.:vbid1-283028ponerande