SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
portfo`liometoden substantiv, best. f. port·folio|­met·od·enen undervisnings­metod som bl.a. inne­bär att eleverna arbetar själv­ständigt och samlar resultaten av sitt arbete i en sär­skild mapp eller portfölj pedag.portfoliometoden lär eleverna att dokumentera och förstå sitt eget lärande, att planera och sätta upp egna målsedan 2000