SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
positionera sig [-∫one´ra] verb positionerade positionerat pos·it·ion·er·arskaffa sig en tydlig och fram­trädande ställning t.ex. i politiskt parti komm.ut­spelet är ett sätt för NN att positionera sig in­för nästa års president­valpositionera sig (som ngn)sedan åtm. 1992Subst.:vbid1-899998positionerande, vbid2-899998positionering