SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1preci´s adverb pre·cisi full­ständig överens­stämmelse med visst värde, förhållande e.d. NollJFRcohyponymexaktcohyponymjust 1cohyponymnättopp hon kom i precis rätt ögon­blickallt var precis som förr om årenäv. försvagat till en sorts utfyllnads­ord (i negerade ut­tryck)hon var inte precis gladibl. äv. som ersättning för (och förstärkning av) jakande svarMen filmen är väl lite väl sentimental? ― Precis!sedan 1660av fra. précis med samma betydelse; av lat. præci´sus ’tvärt av­huggen; brant; kort’; till pre- och lat. ´dere ’hugga av’; jfr cesur, deciderad, koncis
2preci´s adjektiv ~t pre·cisi minsta detalj korrekt admin.SYN.synonymexakt JFRcohyponymnoggrann korta och precisa svarprecisa och detaljerade upp­lysningarsedan 1766