SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
presstöd [pres`-] substantiv ~et press|­stöd·etekonomiskt stöd från staten till vissa tidningar och tid­skrifter m-med.samh.tidningen hade 5000 prenumeranter vilket var till­räckligt för att få presstödpresstöd (för/till ngn/ngt)sedan 1965