SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pretende´ra verb ~de ~t pre·tend·er·argöra an­språk på ngt formelltkomm.ibl. ngt försvagat el. skämts.det är flera lag som pretenderar på mästerskapstitelnpretendera på ngt/att+Vsedan 1635av fra. prétendre med samma betydelse; av lat. præten´dere ’sträcka fram; bruka som före­vändning’; jfr tendera Subst.:vbid1-285558pretenderande; pretention