SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
procedu´r substantiv ~en ~er pro·ced·ur·en(relativt om­ständligt och komplicerat) tillvägagångs­sätt vid åstad­kommande av ngt af.jur.komm.tillverkningsprocedurdet var en tids­ödande procedur att fylla i blanketternaspec. om formellt sätt att hålla ett samman­träde el. en rätte­gångprocedurfrågaprocedurregelsedan 1655av fra. procédure med samma betydelse; till lat. proce´dere ’fram­träda; göra fram­steg’; jfr process, procession