SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
proku`ra substantiv ~n pro·kur·anen handelsfullmakt som ger ngn rätt att före­träda det före­tag full­makten gäller handel.jur.sedan 1771av ita. procura ’full­makt’; jfr prokurator