SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1proletä´r adjektiv ~t prolet·ärsom har att göra med proletariatet admin.af.samh.han har en proletär bak­grundsedan 1837av fra. prolétaire med samma betydelse; av lat. proleta´rius ’av lägsta samhälls­klassen’, till pro´les ’av­komma’
2proletä´r substantiv ~en ~er prolet·är·enperson som till­hör proletariatet samh.yrk.proletärförfattaresedan 1840Proletärer i alla länder, förenen eder!Svensk övers. av slutorden i Kommunistiska manifestet (1848)