SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`stå sig verb påstod påstått, pres. påstår på|­stårfram­föra som ett faktum om sig själv ibl. på tvivelaktiga grunder komm.någon påstod sig ha sett den miss­tänkte dagen före mordetpåstå sig Vsedan 1872Subst.:påstående