SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rabatt´ substantiv ~en ~er rabatt·en1(lång­smalt) jordskikt för plantering av prydnads­växter bot.trädg.blomsterrabattrosenrabatttulpanrabattpåta i rabattenrensa i rabattentrampa inte i rabatten!äv. om mot­svarande blomstergrupppå bägge sidor om grus­gången fanns det prunkande rabattersedan 1651av ty. Rabatte, nederl. rabat med samma betydelse; av fra. rabat ’ned­fällbar krage’ 2an­del eller summa som ut­gör ned­sättning av visst pris ofta ut­tryckt i procent; vanligen för att kunden köper stor kvantitet el. för att varan är felaktig handel.JFRcohyponymåterbäring rabatthäfterabattkortrabattkupongmängdrabattman får 10% (i) rabatt om man betalar kontantrabatt (på ngt)sedan 1734av ita. rabatto med samma betydelse, till rabattere ’dra av; sätta ned’; nära besl. med rabatt 1