SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rea´lia substantiv, plur. re·al·iafakta om konkreta ting i den om­givande verkligheten; särsk. i språkpedagogiska samman­hang i mots. till rent språkligt stoff pedag.i kursen i engelska in­går en hel del realiarealia (om ngt/SATS)sedan 1871till real