SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rea´liter adverb re·al·iteri själva verket ngt högt.NollSYN.synonymfaktisktsynonymegentligen MOTSATSantonymformaliter regeringens för­slag om skatte­lättnad inne­bar realiter mindre pengar i plån­bokensedan 1641av medeltidslat. rea´liter med samma betydelse; till real