SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
reduktionis´m substantiv ~en re·dukt·ion·ism·enstånd­punkten att en viss vetenskaplig teori kan åter­föras till en annan, mer grund­läggande teori ofta ned­sätt.vetenskapl.många socialdarwinistiska riktningar ut­märktes av biologisk reduktionismsedan 1986