SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
regi [-∫i´] substantiv ~n (konstnärlig) sam­ordning och ledning av film­inspelning eller för­beredelser för teater­föreställning scen.regianvisningregiassistenten pjäs i regi av NNON fick pris för bästa regi på Guldbaggegalanäv. om organisation av annan verksamheti vissa ut­tryck kurser i universitetets regidag­hem i privat regiregi (av ngn/ngt)sedan 1825av fra. régie ’förvaltning; regi’, till régir ’styra’; jfr regera