SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
region [-gio´n] substantiv ~en ~er reg·ion·en(större) geografiskt om­råde som på ngt sätt upp­fattas som en samman­hållen enhet; spec. i fråga om vegetation, klimat o.d. geogr.JFRcohyponymzon 1cohyponymtrakt fjällregionishavsregionväxtregionökenregiontorra regionernordliga regionertempererade regioneren region av busk­snår och akacioren o­rolig region med vulkanisk aktivitetspec. äv. om om­råde som karakteriseras av visst levnads­sättstorstadsregionen katolsk regionspec. äv. om administrativt om­råde, vanligen om­fattande ett an­tal kommuner med central­ortregionplanregionteaterGöteborgsregionensjukvårdsregionäv. om mindre, av­gränsat om­råde av ngti vissa ut­tryck ngt skämts.köksregioneni affärens inre regionersedan 1808ur lat. reg´io ’riktning; väder­streck; trakt’, till reg´ere ’rikta; styra’; jfr regera