SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
regional [-giona´l] adjektiv ~t reg·ion·alsom har att göra med ett (större) geografiskt om­råde och dess sam­hälleliga aktivitet e.d. admin.geogr.JFRcohyponymprovinsiell regionalpolitikregional autonomiregional nationalismregionala utvecklings­fonderpolitiker på nationell och regional nivåregionalt färgat ut­tal (adv.)sedan 1888