SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
regissör [-∫isö´r] substantiv ~en ~er reg·iss·ör·enperson som (yrkesmässigt) regisserar scen.yrk.demonregissörfilmregissörhon är regissör på Stadsteaternsedan 1786av fra. régisseur med samma betydelse, till régir ’styra’; jfr regera, regi Beträffande ut­tal med två­faldigt sj-ljud, jäm­för stilruta för resurs.