SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
regis`terton substantiv ~net, plur. ~, best. plur. ~nen reg·ister|­tonn·eten mått­enhet för ett far­tygs in­vändiga volym mot­svarande ung. 2,8 kubik­meter mått.sjö.SYN.synonym2ton 2 JFRcohyponymdräktighet 2 bruttoregistertonnettoregistertonsedan 1865av eng. register ton med samma betydelse