SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
registre´ra verb ~de ~t reg·istr·er·ar1föra in (namn, fakta e.d.) i ett register bok.samh.JFRcohyponymantecknacohyponymförteckna registrera patientenregistrera de nya studenternafiske­båten var registrerad i Lysekilregistrera ngn/ngt/SATSsedan 1422Stockholms Stads Jordebok 1420–1474fornsv. registrera; av medeltidslat. registra´re med samma betydelse; till register 2ta in data och ge ut­slag som följd av det om teknisk apparatur e.d. komm.tekn.två kraftiga jord­skalv registreradesderas rörelser registrerades på film­remsanäv. om person e.d.se tecken på JFRcohyponymmärka 3 ut­redningen säger sig ha registrerat en viss minskning av olje­beroendetspec. med hjälp av sinnena el. hjärnanupp­fatta ngt JFRcohyponymvarsebli hon registrerade vagt en skuggahennes sinnes­organ registrerade in­tryckenhan registrerade i förbi­farten att hon verkade gladare i­dagregistrera ngt/SATSsedan 1883Subst.:vbid1-294838registrerande, vbid2-294838registrering