SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
regnskog [reŋ`n-] substantiv ~en ~ar regn|­skog·enyppig, ständigt grön skog i (tropiska och subtropiska) om­råden med stor neder­börd och hög luft­fuktighet året runt bot.JFRcohyponymdjungel exploateringen av regnskogarnarädda regnskogarna!den tropiska regnskogen är världens mest samman­satta och art­rika eko­systemsedan 1896jfr ty. Regenwald med samma betydelse