SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
reguladetri´ substantiv ~n regula·de·trinen elementär metod att med utgångs­punkt från tre kända tal beräkna ett fjärde mat.sedan 1621av medeltidslat. re´gula de tri´bus ’regel om tre (satser)’; jfr 1regel