SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
reifikation [-∫o´n] substantiv ~en ~er rei·fik·at·ion·enförtingligande av sociala relationer enl. marxistisk teori fil.sedan 1966av eng. reification med samma betydelse; till lat. re´s ’sak, ting’ och fac´ere ’göra’