SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
reme´dium substantiv remediet remedier re·medi·etbote­medel främst läke­medel med.remedier för inre brukremedier mot miss­bruk av mobil­telefonersedan 1578av lat. remed´ium med samma betydelse, till mede´ri ’bota’; jfr medikus