SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
remiss`instans substantiv ~en ~er re·miss|­in·stans·enmyndighet eller organisation som har till upp­gift att yttra sig i ngn större fråga vanligen ett för­slag av ngt slag samh.kritiken från remissinstanserna mot lag­förslaget var massivsedan 1936