SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
re`svirke substantiv ~t res|­virk·etlod­rät (byggnads)konstruktion av trä­virke i plank, stav­kyrkor, korsvirkes­hus m.m. NollJFRcohyponymliggvirke resvirkesteknikett enkelt resvirke av stolpar ned­slagna i markensedan 1730