SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
revisionism [-∫onis´m] substantiv ~en re·vis·ion·ism·enen socialistisk å­skådning som ut­går från en mindre ut­präglad klasskampsteori och där­igenom av­viker från den urspr. marxismen särsk. (förr) som ned­sätt. beteckning i kommunistiska kretsarpol.JFRcohyponymreformism de italienska eurokommunisterna an­sågs ha över­gått till revisionismensedan 1905till revision