SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ri`va verb rev rivit riven rivna, pres. river riv·er1föra spetsigt före­mål mot mjuk yta särsk. naglar el. klor mot skinn NollJFRcohyponymklösacohyponym2repa 1cohyponymriva 2cohyponymklia 2 hon rev vålds­mannen i an­siktet med naglarnahan rev sig i huvudetspec. om vissa rov­djur, i av­sikt att döda byterivna fårvargen river sitt byteäv. o­avsiktligthan har rivit sig på benethon rev sig på rosen­buskenäv. i fråga om sinnes­intryck, ofta i opers. konstruktiondet rev i halsen när han svalde supenäv. bildligt om häftig känsla e.d.ångesten rev i henneriva (i) ngn/ngt (ngnstans)sedan ca 1420Legenden om Gregorius af Armenienfornsv. riva ’riva; rycka; röva’; gemens. germ. ord; besl. med 1rämna 2ofta med partikel, särsk.av, upp, ur få (ngt) att dela sig genom att dra eller rycka åt o­lika håll särsk. med avs. på papper el. tyg Nollriva biljetterriva av en bit hushålls­papperriva ur anmälnings­blankettenhon rev sönder alla hans kärleks­brevhon rev upp stickningen för tredje gångenspec. med hjälp av lämpligt verk­tygriva mo­rötterriven ostäv. o­avsiktligthon rev sönder byxorna i björnbärs­snårenäv. om att förstöra ngt ordnat e.d.han rev upp de nybäddade sängarnastyrelsen rev upp ett tidigare beslutriva (av/upp/ur/ut) ngtsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3ibl. med partikelnner förstöra genom att sönderlägga i delar eller helt rasera med avs. på (del av) byggnad; ofta för att bereda plats för ny­bygge byggn.tekn.riva och bygga nyttriva inner­väggarnade gamla kvarteren revsäv. med avs. på annan konstruktionriva ner staketetäv. om att (o­avsiktligt) få ngt att fallaek­orren rev ner snö från tallenhan råkade riva ner vasen från hyllanhon rev (ribban) på 1,95hästen rev på sista hindretäv. bildligt (både positivt och negativt)hon rev ner applåder med sitt virtuosa piano­spelmed bara några ord rev han ner allt de hade byggt upp till­sammansriva (ngt), riva (ner ngt)sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagen4ofta med partikel, särsk.upp röra om­kring snabbt och häftigt NollJFRcohyponymrafsacohyponymriva 1cohyponymriva 2 rivstartriva upp dammhon rev i byrå­lådan efter ett par strumporcykel­hjulen rev med sig en massa sandäv. i fråga om annan snabb och häftig rörelse e.d.riva eld på en tänd­stickapojkarna på mopeden rev åt sig hennes hand­väskaäv. bildligt, särsk. om att aktualisera ngtvar­för skulle de riva upp den där gamla historien?riva (upp) ngtsedan 1711Subst.:rivande, rivning; riv (till 4)