SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
robot [råb´-] substantiv ~en ~ar rob·ot·en1själv­styrande maskin som i vissa av­seenden kan likna en människa ofta i science fictionsammanhangarb.tekn.i filmen skildras hur jorden invaderas av robotarhan rörde sig stelt och mekaniskt som en robotspec. om ut­rustning som kan programmeras för o­lika arbets­uppgifterindustrirobotsedan 1928av tjeckiska robot med samma betydelse, till robotnik ’träl, slav’ 2typ av luftgående, mer eller mindre själv­styrande vapen eller vapen­bärare mil.SYN.synonymmissil JFRcohyponymraketvapen robotrampattackrobotluftvärnsrobotmarkrobotmål­sökande robotarballistiska robotaräv. om så­dan före­teelse utan spräng­laddningspaningsrobotsedan 1944